familieopstelling

We zijn ons meestal niet bewust van wat de invloed is van onze familie en voorouders op ons dagelijkse leven. Soms zijn deze invloeden zo sterk, dat ze verandering van gedrag of het bereiken van doelen belemmeren. Tijdens een opstelling wordt inzichtelijk welke invloeden voor blokkades in je huidige leven zorgen.

Het is een eer voor mij om een opstelling te begeleiden. Het energetisch wetende veld opent zich ook voor mij en “stuurt” mij naar de interventies die op dat moment nodig zijn.

Voorafgaand aan de opstelling maken we jouw vraag zo duidelijk mogelijk zodat jij te zien krijgt wat je wilt en moet zien. Hierdoor komt er informatie in jouw bewustzijn waardoor er kwartjes gaan vallen. Dit proces kan lang doorgaan. Er vinden energie shifts plaats en het kan zijn dat er bij familieleden die je hebt opgesteld ook veranderingen plaatsvinden.

In een familie opstelling kunnen lasten worden teruggegeven, verbindingen kunnen zichtbaar worden gemaakt, het geven en nemen kan weer in balans worden gebracht en voor iedereen is er een plek. Wanneer de opstelling zich daarvoor leent (en dat is meestal wel het geval) , halen we aan het einde alle teruggeven lasten uit het veld zodat ze niet weer energie krijgen en voortleven.

Wanneer je (weer) goed op je plek staat in je familie systeem, gaat de energie ook weer stromen. 

individuele familie opstelling

Een familie opstelling kan ook individueel plaatsvinden. Ik werk dan met vloerankers (matjes) in plaats van representanten. Ik ga op deze matjes staan en geef aan wat het wetende veld laat zien. Vervolgens laat ik jou dan plaatsnemen op je eigen matje. Het levert dezelfde inzichten op als een familie opstelling met representanten. Ikzelf representeer diverse personen,

Sommigen prefereren de 1 op 1 methode boven de familieopstellingen in een groep, omdat er dan geen anderen bij zijn en er dan optimale aandacht is voor het eigen proces. Anderen prefereren juist een familie opstelling met representanten, omdat er dan groep energie is en een representant altijd in positie is en bij een individuele familie opstelling wissel ik (als begeleider) continu van rol.

De individuele opstelling is in mijn praktijk, maar kan ook bij jou thuis plaatsvinden. Dit is  € 15,= a  € 30,= extra, afhankelijk van de afstand (benzine kosten en tijdinvestering).

Individuele opstellingen zijn op ieder moment  te boeken.

opstellingen coach traject

Dit traject bestaat uit 2 opstellingen en na gesprekken (minimaal 2, maximaal 4) in mijn praktijk en hierbij coach ik je om de opgedane inzichten uit jouw opstellingen in jouw leven optimaal te integreren. Het aantal nagesprekken heeft geen invloed op de prijs.

Vaak is 1 opstelling genoeg om inzichten ook goed te integreren en hierbij is het (gratis) telefonische nagesprek ook zeer nuttig. Maar vaak kan het ook fijn zijn om middels meerdere opstellingen en live nagesprekken gecoacht te worden.

kosten

  • Vraagsteller € 110, =
  • Representant bij een groep opstelling € 18 ,=
  • 5 strippenkaart voor een representant € 70 ,=
  • Coaching traject (2 opstellingen + nagesprekken) € 270,=

De prijs voor een vraagsteller  is inclusief een telefonische intake en een telefonisch nazorg gesprek. In het nazorggesprek (na 2 weken) blikken we samen terug op de opstelling en bespreken we de inzichten.

Een vraagsteller mag gratis een representant meenemen.

Geld is energie en ik wil graag dat iedereen dit krachtige, helende werk mag meemaken. Wanneer je minder kan betalen is dat goed (geen uitleg nodig). Vraag gewoon om de korting waarvan je voelt dat die bij je hoort.

TRUST = To Rely Upon the Source Totaly

Locatie en data familie opstellingen in een groep

Er zijn 2 workshops familieopstellingen per maand. Iedere 1e zaterdag van de maand in Buurtsalon Jeltje een grote opstelling (maximaal 16 mensen) en iedere 3e zaterdag van de maand een kleine opstelling in Praktijk de Spiegel (maximaal 10 mensen).

  • Zaterdag  3 februari – Praktijk de Spiegel
  • Zaterdag 17 februari – Praktijk de Spiegel
  • Zaterdag 2 maart – Buurtsalon Jeltje
  • Zaterdag 16 maart – Praktijk de Spiegel
  • Zondag 7 april – Buurtsalon Jeltje (zondag ipv zaterdag)
  • Zaterdag 20 april – Praktijk de Spiegel

De workshops zijn van 13.00 tot 17.30. Inloop 12.45

Noot: mensen > 1.87 m kunnen het beste bij Buurtsalon Jeltje boeken, vanwege het lage plafond bij Praktijk de Spiegel

 

“ Nu pas zie ik mijn eigen aandeel in de kille relatie met mijn vader “

” Nu weet ik welke stap ik kan nemen om mijn trauma echt te gaan verwerken “

” Nu besef ik mij waarom mijn moeder nooit meer heeft kunnen geven “

gezinopstelling

Wanneer je in je gezin onrust, conflicten of problemen ervaart, is het  niet altijd even duidelijk waar dat nou echt vandaan komt. Op een diepere laag krijg je daarin inzicht. Het is inzicht gevend om te ervaren hoe de gezinsleden nu echt tegenover elkaar staan.

De gezin opstelling bestaat uit 2 delen. Als eerste legt ieder aanwezig gezinslid met vloerankers (gekleurde matjes) het gezin neer zoals hij / zij dat ziet. Er ontstaan dus meerdere Tableau Vivants (opstellingen). Ikzelf en de gezinsleden  gaan op ieder Tableau Vivant staan om te ervaren welke informatie over het systeem aanwezig is.

Met het laatste Tableau Vivant gaan we verder om interacties uit te werken. Deze is van het  jongste gezinslid omdat hij /zij voor de laatste ordening heeft gezorgd. In deze fase gaan we op zoek naar bijvoorbeeld gemeenschappelijke thema’s, naar bondjes, naar irritaties, geheimen, etc. en al spelenderwijs laat ik gezinsleden voelen en ervaren wat er is en wat er gebeurt.

Door een gezin opstelling worden interactiepatronen in je gezin inzichtelijk gemaakt en wordt de dynamiek blootgelegd. Het wordt duidelijk welke plek iemand inneemt en of deze plek hem/haar ook past en dient. Door deze bewustwording komt er een energieverschuiving op gang, zodat er meer rust in het systeem komt. Het mooie is ook dat ieder gezinslid eigen inzicht punten meekrijgt en dus vinden er diverse prive sessies plaatst.

Wanneer gezinsleden (weer) op hun juiste plek staan in het gezin, gaat de energie ook weer stromen. 

locatie

De gezin opstelling is in mijn praktijk aan de Spiegelgracht 36, maar het kan ook bij jou thuis plaatsvinden. Het kan in een door jouw geregelde ruimte of in mijn vakantie huis aan het meer bij Vianen. De totale tijdsduur is ongeveer 2 a 3 uur.

De kosten zijn € 180,= in mijn praktijk en € 190,= elders

Geld is energie en ik wil graag dat iedereen dit krachtige, helende werk mag meemaken. Wanneer je minder kan betalen is dat goed (geen uitleg nodig). Vraag gewoon om de korting waarvan je voelt dat die bij je hoort.

TRUST = To Rely Upon the Source Totaly

“ Nu snap ik waarom mijn kinderen zo jaloers zijn op elkaar “

” Als ouders zien we nu welke stappen we kunnen nemen om onze kinderen meer rust te geven “

” Ik had nooit gedacht dat mijn slechte relatie met mijn eigen ouders zo’n impact heeft op ons gezin “